Hart voor goede zorg

Uitleg overzicht verplicht eigen bijdrage

Uitleg van het overzicht
U heeft een overzicht eigen bijdrage ontvangen. Dit betekent dat u zorgkosten heeft gemaakt waarvan een gedeelte voor uw eigen rekening komen. Onder de afbeelding van het overzicht verplicht eigen bijdrage vindt u een uitleg van het overzicht:

Kolom 1: Verzekerde
In deze kolom staat de geboortedatum van de verzekerde voor wie de behandeling is geweest.

Kolom 2: Omschrijving

In deze kolom ziet u om welke behandeling of hulpmiddel het gaat.

Kolom 3: Datum

In deze kolom ziet u de datum dat u bij de zorgverlener bent geweest. Soms bestaat een behandeling uit meerdere bezoeken aan de zorgverlener en worden deze behandelingen in één keer gedeclareerd. Alleen de datum van de eerste behandeling zal dan vermeld staan.

 

Kolom 4: Zorgelement
Deze kolom bevat de de code kunnen wij zien welke behandeling of hulpmiddel er door de zorgverlener is gedeclareert.

 

Kolom 5: Kosten behandeling in EUR

Dit zijn de kosten van de behandeling zoals beschreven in kolom 2.

 

Kolom 6: Bedrag bijdrage in EUR

In deze kolom staat wat u van het bedrag dat de behandeling kost (kolom 5) zelf moet betalen omdat dit bedrag uw eigen bijdrage is.