Het eigen risico overzicht gaat veranderen

Als u zorg gebruikt die onder het eigen risico valt, sturen we u hier een overzicht van. Op dit moment sturen we elke verzekerde een eigen specificatie van zorgkosten die onder het eigen risico zijn gevallen. Dit doen we een aantal keren per jaar. Naast deze specificatie(s) sturen we ook een factuur naar de verzekeringnemer. Deze gaat in een aparte envelop. Als u dus als verzekeringnemer nog een aantal medeverzekerden op uw polis heeft staan, en u moet allemaal eigen risico betalen, dan krijgt u een behoorlijk aantal enveloppen op één dag. Onze verzekerden gaven aan dat ze dit nogal zonde vonden, en daar zijn wij het ook mee eens.

 

Daarom krijgt de verzekeringnemer vanaf oktober van dit jaar alles wat we hierboven noemden in één envelop toegestuurd. Dat betekent dus dat wij een gecombineerd document sturen voor alle verzekerden op dezelfde polis.

Een nieuw overzicht, wat betekent dat?

De nieuwe overzichten bevatten dezelfde informatie als de oude, maar wel minder gedetailleerd. Wij mogen, in verband met privacy, geen zorginformatie van medeverzekerden verstrekken aan de verzekeringnemer. Maar dit betekent niet dat deze informatie niet meer beschikbaar is. Elke verzekerde heeft namelijk een persoonlijke, beveiligde omgeving op onze website: Mijn Salland. Hierin staan altijd alle zorgkosten die de verzekerde maakt, net als op het ‘oude overzicht’.

 

Naar Mijn Salland

 

Veilig inloggen in Mijn Salland met DigiD

Let op: voor het gebruik van Mijn Salland heeft u een DigiD-account nodig en er wordt gevraagd om een extra controle via sms (dit kan ook via een vaste telefoon). Om de sms-controle te activeren logt u in op Mijn DigiD. Het activeren duurt een aantal dagen. Onze tip: regel dit alvast zodat u straks niet hoeft te wachten als u gebruik wilt maken van Mijn Salland.