Hart voor goede zorg

'Eerste terhandstelling' is 'begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel' geworden

De term ‘begeleidingsgesprek nieuw medicijn’ is in de plaats gekomen van de term ‘eerste terhandstelling’.

Wanneer u nieuwe medicijnen krijgt, is het natuurlijk erg belangrijk om die medicijnen goed en veilig te gebruiken. Uw apotheker vertelt over de bijwerkingen van het medicijn en controleert  bijvoorbeeld of u uw nieuwe medicijn kunt gebruiken in combinatie met uw andere medicijnen. Dit wordt een begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel genoemd.

Waarom staat het 'begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel' ineens op mijn overzicht?

De minister van VWS heeft als wens om u als verzekerde meer inzicht te geven in de kosten van de gezondheidszorg. Daarom worden steeds meer kosten uitgesplitst op uw eigen risico overzicht weergegeven. Een uitsplitsing die u vanaf nu kunt terugzien heeft betrekking op apothekerskosten. Deze worden vanaf nu gesplitst in de kosten voor de medicijnen zelf en de kosten voor de controle die de apotheek uitvoert op uw medicijnen. Deze kosten zijn dus niet nieuw maar waren in het verleden opgenomen in de prijs van het medicijn.

Wanneer mag een begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel worden gedeclareerd?

Een begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel mag worden gedeclareerd wanneer:
 

  • u van uw apotheek een nieuw medicijn meekrijgt;
  • uw apotheker u advies geeft over de werking en de manier van gebruik van dit nieuwe medicijn;
  • de manier van gebruik (toedieningsvorm) van het medicijn wijzigt;
  • u een medicijn de afgelopen twaalf maanden niet (meer) heeft gebruikt of wanneer u een andere werkzame stof voorgeschreven krijgt.

Een begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel mag dus bij elk nieuw medicijn worden gedeclareerd.

Indien de dosering van uw medicijn wijzigt mag de apotheek hiervoor geen begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel declareren.

Controle is erg belangrijk

Zowel de apothekers als wij benadrukken dat een goede controle van uw medicatie en het advies bij de start met nieuwe medicatie, erg belangrijk zijn voor verantwoord medicijngebruik. Uw veiligheid staat immers voorop!

Uw eigen risico en het begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel

De kosten van het begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel vallen onder het eigen risico. Indien er meerdere nieuwe medicijnen op één dag aan u worden verstrekt, komen de kosten van de bijbehorende begeleidingsgesprekken nieuw geneesmiddel ten laste van het eigen risico. Oftewel het begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel kan meer dan één keer per dag op uw specificatie eigen risico voorkomen.

Betaal ik nu meer?

Nee, u betaalt niet meer. Een voorbeeld:

In het verleden betaalde u € 20,- eigen risico voor een medicijn dat u gebruikt.

Nu betaalt u voor dat zelfde medicijn € 14,- en daarnaast € 6,- voor het advies en de controle van de apotheker. Het totaalbedrag blijft dus € 20,-.