Fijn om te weten waarvoor ik betaal!

Eigen risico, eigen bijdrage ...

Lastige begrippen. U vraagt zich dan ook vast regelmatig af of de zorg die u krijgt wel vergoed wordt.

Eerst naar de huisarts

Wanneer u zorg nodig heeft, gaat u in het algemeen eerst naar de huisarts. Een bezoek aan de huisarts wordt altijd vergoed. Huisartsenzorg zit in het basispakket. Er geldt geen eigen risico voor. Wel kunnen er kosten verbonden zijn aan de medicijnen die de huisarts u voorschrijft of de behandeling waar hij/zij u voor doorverwijst. Hier komen het eigen risico en de eigen bijdrage om de hoek kijken.

 

 

Wat is het eigen risico?

Het eigen risico is het bedrag dat u zelf moet betalen wanneer u zorg uit de basisverzekering gebruikt. Voor de meeste zorg uit de basisverzekering geldt dit verplicht eigen risico, maar niet voor alle zorg. Bijvoorbeeld niet voor uw bezoek aan de huisarts, verloskundige zorg en kraamzorg.

Video uitleg eigen risico

Wanneer betaal ik een eigen bijdrage?

Voor bepaalde zorg geldt een wettelijke eigen bijdrage of maximale vergoeding. Dat betekent dat u een deel van de zorgkosten zelf moet betalen.

Uitleg overzicht eigen risico

Bij de rekening die wij u sturen over het eigen risico, vindt u ook een overzicht waarop u kunt lezen hoe het door u te betalen bedrag tot stand is gekomen. Ter verduidelijking vindt u hier een uitleg hoe het overzicht precies in elkaar zit.