Voorwaarden Innovatiebudget

Het totale budget voor het innovatiebudget in de provincie Gelderland is €12000,-. Dit bedrag wordt verdeeld onder 4 sportclubs.
Deze onderverdeling wordt gedaan door middel van stemmen door inwoners uit de regio via de website van Salland Zorgverzekeringen;
  • De sportclub met de meeste stemmen ontvangt €8000,-
  • De sportclub die tweede wordt, ontvangt €2500,-
  • De sportclub die op de derde plaats eindigt, ontvangt €1000,-
  • De sportclub op de vierde plaats krijgt €500,-

Het budget is eenmalig beschikbaar.

Aanvraagprocedure

Alle sportverenigingen in de provincie Gelderland kunnen een aanvraag doen voor een bijdrage vanuit het innovatiebudget. Aanvragen kunnen worden ingediend via het daarvoor bestemde online formulier. De uiterste inschrijfdatum is 2 oktober 2022. Sportclubs die een plan hebben ingezonden, horen vervolgens uiterlijk 10 oktober 2022 of zij genomineerd zijn. Er worden 6 genomineerden geselecteerd door de organisatie van de Salland Clubactie, Salland Zorgverzekeringen. Deze genomineerden worden online gepresenteerd op de website van Salland Zorgverzekeringen. Iedereen, ook personen die geen lid zijn van een sportvereniging, kunnen stemmen op de genomineerden. Dit is mogelijk tot 30 oktober 2022. Personen kunnen één keer een stem uitbrengen het idee van zijn of haar voorkeur.

 

Richtlijnen

Om in aanmerking te komen voor nominatie, dient een inzending aan de volgende voorwaarden te voldoen:

  • Het idee dient een sociaal maatschappelijk doel.
  • Door het idee komt een nieuwe groep personen in beweging.
  • Voor het idee is een plan van aanpak geschreven.
  • Het idee heeft bij voorkeur een looptijd langer dan een half jaar of is van structurele aard.

Evaluatie

Wanneer een sportclub een bijdrage vanuit het innovatiebudget ontvangt, dan dient deze club de organisatie van de Salland Clubactie op de hoogte te houden van de ontwikkelingen en uitvoering van het geselecteerde idee. De bijdrage vanuit het innovatiebudget zal worden overgemaakt op een door de sportclub aangegeven IBAN, zodra door de sportclub daadwerkelijk met de uitvoering van het geselecteerde idee wordt gestart. Daarnaast dient tussen de sportclub en de organisatie van de Salland Clubactie een, speciaal voor de deze actie opgestelde, sponsorovereenkomst te worden gesloten.

Privacy

Door deel te nemen aan het innovatiebudget geeft de sportclub bij voorbaat onherroepelijke toestemming aan de organisatie van de Salland Clubactie voor openbaarmaking van de deelnemende sportclub, bijvoorbeeld in reclame uitingen door de organisatie van de Salland Clubactie.

Bezwaar

Over de uitslag van het innovatiebudget kan niet gecorrespondeerd worden. De organisatie van de Salland Clubactie kan op ieder moment de voorwaarden van de actie aanpassen. De nominaties worden geselecteerd door de organisatie van de Salland Clubactie.