Voorwaarden Innovatiebudget - Salland Clubactie 2022

Salland Zorgverzekeringen organiseert al een aantal jaar de Salland Clubactie. Een actie waarmee sportverenigingen via een collectieve zorgverzekering kunnen sparen voor sponsorgeld.

Beschikbaar budget

Het totale budget voor het innovatiebudget in de provincie Overijssel is €8000,-. Dit bedrag wordt verdeeld onder 3 sportverenigingen. Deze onderverdeling wordt gedaan door middel van stemmen door inwoners uit de regio via de website van Salland Zorgverzekeringen;

  • De vereniging met de meeste stemmen krijgt €8000,-
  • De vereniging die tweede wordt, krijgt €2500,-
  • De vereniging die op de derde plaats eindigt, krijgt €1000,-
  • De vereniging op de vierde plaats krijgt €500,-

Het budget is eenmalig beschikbaar.

Aanvraagprocedure

Alle sportverenigingen in de provincie Overijssel kunnen een aanvraag doen voor een bijdrage vanuit het innovatiebudget. Aanvragen kunnen worden ingediend via het daarvoor bestemde online formulier. De uiterste inschrijfdatum is 31 mei 2022. Sportverenigingen die een plan hebben ingezonden, horen vervolgens uiterlijk 7 juni 2022 of zij genomineerd zijn. Er worden 6 genomineerden geselecteerd door de organisatie van de Salland Clubactie, Salland Zorgverzekeringen. Deze genomineerden worden online gepresenteerd op de website van Salland Zorgverzekeringen. Iedereen, ook personen die geen lid zijn van een sportvereniging, kunnen stemmen op de genomineerden. Dit is mogelijk tot 21 juni 2022. Personen kunnen één keer een stem uitbrengen het idee van zijn of haar voorkeur.

Richtlijnen

Om in aanmerking te komen voor nominatie, dient een inzending aan de volgende voorwaarden te voldoen:

  • Het idee heeft een sociaal maatschappelijk doel.
  • Door het idee komt een nieuwe groep personen in beweging.
  • Voor het idee is een plan van aanpak te zijn geschreven.
  • Het idee heeft bij voorkeur een looptijd langer dan een half jaar of is van structurele aard.

Evaluatie

Wanneer een sportvereniging een bijdrage vanuit het innovatiebudget ontvangt, dan dient deze vereniging de organisatie van de Salland Clubactie op de hoogte te houden van de ontwikkelingen en uitvoering van het geselecteerde idee. De bijdrage vanuit het innovatiebudget zal worden overgemaakt op een door de sportvereniging aangegeven IBAN, zodra door de sportvereniging daadwerkelijk met de uitvoering van het geselecteerde idee wordt gestart. Daarnaast dient tussen de sportvereniging en de organisatie van de Salland Clubactie een, speciaal voor de deze actie opgestelde, sponsorovereenkomst te worden gesloten.

Privacy

Door deel te nemen aan het innovatiebudget geeft de sportvereniging bij voorbaat onherroepelijke toestemming aan de organisatie van de Salland Clubactie voor openbaarmaking van de deelnemende sportvereniging, bijvoorbeeld in reclame uitingen door de organisatie van de Salland Clubactie.

Bezwaar

Over de uitslag van het innovatiebudget kan niet gecorrespondeerd worden. De organisatie van de Salland Clubactie kan op ieder moment de voorwaarden van de actie aanpassen. De nominaties worden geselecteerd door de organisatie van de Salland Clubactie.