Geen acceptgirokaart meer: wat nu?

Wij versturen geen acceptgirokaarten meer. Wij streven altijd naar kostenbesparing, betaalgemak voor onze klanten en een efficiënte bedrijfsvoering. Vooruitlopend op de afschaffing van de acceptgiro door de Nederlandsche Bank in 2019, hebben wij daarom besloten om het afschaffen van de acceptgirokaarten dit jaar al door te voeren. In plaats daarvan ontvangt u van ons een factuur. Deze kunt u in het vervolg op een van de volgende manieren betalen:
 

 • Automatisch
  Zowel voor u als voor ons handig: betalen via automatische incasso. Via uw persoonlijke Mijn-omgeving kunt u ons machtigen om de bedragen automatisch van uw IBAN af te schrijven. Zo loopt u dus nooit meer het risico om een betaling te vergeten.

  Ook als u ons heeft gemachtigd, kunt u toch nog een factuur per post krijgen. Bijvoorbeeld als de automatsche afschrijving niet lukt. In dat geval sturen wij u een factuur.

  U kunt na het ontvangen van een factuur nog steeds betalingsregelingen met ons treffen.
   
 • Internetbankieren
  Via de website van uw bank schrijft u het bedrag eenvoudig over op ons IBAN.
   
 • Overschrijfformulier
  Heeft u geen toegang tot internet? Dan kunt u een overschrijfformulier van uw bank gebruiken om onze factuur te betalen. Als u nu alvast een setje overschrijfformulieren bestelt bij uw bank, heeft u ze op tijd in huis